สำหรับผู้ที่ใช้ hotmail หากเมลไม่เข้า ลองสำรวจใน junk ครับ